Pro-Jack

Obszar działania architektury

W tym przypadku jest podobnie jak z budownictwem. Jak wiemy., omawiana w niniejszym tekście terminologia oraz dziedzina życia, czyli architektura jest wyznacznikiem dla budownictwa. Bez budownictwa nie ma architektury. To samo tyczy się drugiej strony ,czyli bez architektury nie ma budownictwa. Te dwie terminologie po prostu współgrają ze sobą, dając nam znakomite efekty. Jednak w tym wypadku obszar działania architektury jest taki sam, jak budownictwa. Skoro te dwie dziedziny są nierozłączne, to nie ma tutaj nic dziennego w tym określeniu. Jednak niektórzy ludzie twierdzą, że to budownictwo i standardy bezpośrednio dotyczące budowania obiektów mogą tutaj zauważyć na tym, czy można w danym miejscu postawić obiekt, czyli po prostu nieruchomość. Niestety architektura ma mniej do powiedzenia. Jednak nie jest to do końca prawda. Jak wiemy, te dwie dziedziny życia współpracują ze sobą, czyli ich obszar działania teoretycznie jest taki sama. W praktyce wygląda to tak samo. Nie ma tutaj rozbieżności.

Copyright @ 2010 pro-jack.com.pl